• بندرختی های گونش
 • برای تمام فصول سال و مناسب هر آب و هوایی
 • بندرخت روشوفاژی گونش
 • مناسب هر سلیقه ای
 • بندرختی بچه گانه
 • کباب پز گونش
 • با پایه های تاشو ، مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
 • رگال
 • بندرختی های گونش
 • میز و صندلی مسافرتی گرد
 • میزو صندلی های تاشو گونش
 • حس خوب باهم بودن و راحتی سفر 
حضور گونش در نمایشگاه های بین المللی لوازم خانگی
غرفه گونش در نمایشگاه بین المللی تبریز – اردیبهشت 1401